Om oss

Efter tingsnotarie meritering arbetade jag som fastighetsjurist/kamrer vid Härjedalens kommun fram till 1985. Därefter har jag arbetat på advokatbyrå.

Från och med den 1 oktober 2016  driver jag egen verksamhet på V:a Torggatan 15 i Karlstad.

Jag har sedan lång tid arbetat som ombud för trafikskadade för att se till att Trafikförsäkringsbolagen utger rätt ersättning till de skadedrabbade.  I övrigt har jag också lång erfarenhet att arbeta som offentlig försvarare i brottmål och som målsägandebiträde.

Sedan 1992 har jag arbetat som konkursförvaltare.

Jag biträder personer i arvs-och bodelningstvister, fordringstvister- och skadeståndsfrågor.

Jag har också åtagit mig försäljning av fastigheter som god man enligt samäganderättslagen, vilket kan vara den sista utvägen när flera äger en fastighet, men inte kan komma överens om den gemensamma förvaltningen.

Jag upprättar också avtal s.k. kompanjonsavtal m.m. allt för att tidigt reglera bolagsmännens ansvar- och arbetsfördelning, vinstdelning, m.m. allt för att minimera tvister mellan bolagsmännen i framtiden och klargöra vad var och en har tänkt sig med verksamheten och däri uppkommande frågor.  

Inom familjerätten har jag tidigare arbetat med att företräda part i vårdnadsmål, vilka uppdrag jag fortfarande någon gång kan åtaga mig.

Jag åtar mig också uppdrag som offentligt biträde i asylärenden och ärenden med stöd av LVM och LVU.